FJERNVARMETJEK
- har du egentligt styr på dit anlæg?

Den jydske smed kontrollerer dit anlæg for optimal drift og dermed overholdelse af gældende regler om afkøling. Undgå uheldige ekstra-opkrævninger og optimer dit anlæg for pålidelig og økonomisk bevidst drift.

Vi udfører et fjernvarmetjek af dit anlæg én gang årligt:

• Kontrol af indreguleringen, herunder evt. ECL

• Kontrol af evt. ekspansionsbeholder

• Kontrol af pumper

• Kontrol af ventiler, her kontrolleres:

     - Radiatorventiler/gulvvarme

     - ​Ventiler generelt på anlægget

     - Trykdifferens

• Visuel kontrol af evt. utætheder

• Ved centralvarme efterfyldes evt. vand på anlægget

• Kontrol af sikkerhedsventiler

I "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" fra Grindsted El- og Varmeværk står der i stykke 11.2:

"Fjemvarmevandet skal afkøles således, at gennemsnitsafkølingen over et for brugsår ikke er mindre end 35°C,
​og at returtemperaturen ikke overstiger 40
°C.

​Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, er GEV berettiget til at opkræve betaling for sine ekstra omkostninger,
​jf. den til enhver tid gældende tarif."

(Læs evt. alle bestemmelser fra GEV: https://www.gev.dk/images/dokumenter/fjernvarme/fjernvarme-leveringsbetingelser-tekniske.pdf)


Vi udarbejder en detaljeret servicerapport, så du kan læse, hvad vi har kontrolleret og hvad vi evt. anbefaler dig at gøre for at optimere lige netop dit anlæg.

Hvis du tilmelder dig ordningen, tager vi kontakt til dig, og vi aftaler tid for besøget. For gennemførelse af varmetjekket beder vi dig have ryddet det skab, hvor dit anlæg er, og gøre plads hvor ventilerne er placerede. Vi forventer, at et tjek tager ca. en halv time.

Fjernvarmetjekket udføres som udgangspunkt én gang årligt i august, september, oktober eller november måned. 

Prisen er blot 450,- kr. inkl. moms pr. år, og et fortløbende abonnement, der kan opsiges mundtligt eller skriftligt fra år til år. 

Tilmeld dig vort fjernvarmetjek ved at sende en SMS med ”Varmetjek” til 40 92 30 98.

​Firmainformation

Den jydske smed ApS

CVR: 35801421

Adresseinformation

Trehøjevej 15

7200 GRINDSTED

Kontaktinformation

Mobil:  Jesper 40 92 30 98 - Henrik 61 51 09 66

E-mail: djs@denjydskesmed.dk